RXSQL

RXSQL

Az RXSQL segítségével REXX programokból közvetlenül használhatjuk a DB/2-t szabványos SQL hívásokkal.

Természetesen az RXSQL használatához szükséges a REXX és az SQL előzetes ismerete.

Alapelvek

Cursor

A leggyakoribb SQL parancs a SELECT. Problémát okoz, hogy előre nem megbecsülhető az eredmény mérete. Ezt többféle módon lehet lekezelni, ezek közül a legelterjedtebb módot használja az RXSQL, melynek során úgynevezett cursor-okat használunk. Ilyenkor egy parancs (legalább) 3 részből áll:

Dynamic SQL

A DB/2 3 féle módon képes végrehajtani az utasításokat:

Programozási ismeretek

A programon belül az RXSQL utasításokat (szimpla vagy dupla) idézőjelek közé kell írni. Ha a parancson belük akarunk idézőjelet használni, akkor a másik fajtát használjuk, pl.:
                                    
"RXSQL PREPARE a UPDATE uu98.alap SET all_eretev=1990 ",            
"WHERE alp_nev='Józsi'"                             
Ha nem fér egy sorba az utasítás, akkor a következőben folytathatjuk, csak egy vesszőt kell tenni a sor végére.

Az RXSQL parancsok első szava kötelezően RXSQL vagy EXECSQL. A fő különbség köztük, hogy az EXECSQL hibakezelését továbbfejlesztették.

Az RXSQL-ben az azonosítók első karaktere betű (A-Z,a-z), vagy szimbólum ($,#,@); a további karakterek között szám és aláhúzás is szerepelhet.

Paraméterátadás

Jellemzően nem csak egy változót adunk át egy SQL híváskor, hanem többet. Ezt kétféle módon tehetjük meg:

Típusok

INTEGER : egész
 • SMALLINT : rövid egész
 • REAL : valós, egyszeres pontosságú
 • FLOAT : valós, kétszeres pontosságú
 • DECIMAL(m,n) : fixpontos, m jegyű, n tizesessel
 • CHAR(n) : szöveges
 • DATATIME-mot a megfelelő hosszú CHAR(n) segítségével használhatunk
 • VARCHAR(n) : változó (max n) hosszú szöveges
 • LVARCHAR(n) : változó (max n) hosszú szöveges
 • GRAPHIC(n) : bináris sztring
 • VARGRAPHIC(n) : változó (max n) hosszú bináris sztring
 • LVARGRAPHIC(n) : változó (max n) hosszú bináris sztring

  Hibakezelés

  Számos változó tartalmaz hibakezelési információkat (pl.: SQLSTATE, SQLERRM, SQLERRP, SQLWARN, SQLERRD.n)m de a leglényegesebb az SQLCODE, és az RC ez utóbbi értéke változik a hívás módjától:
  • EXECSQL :
   • 0 : normál (nincs hiba)
   • 10 : figyelmeztetés (pl, ha SQLCODE=100: utolsó elemhez értünk a FETCH-nél)
   • -10 : hiba
   • >1000 : figyelmeztetés, RXSQLMSG
   • <-100 : hiba, RXSQLMSG
   • -3,28,41 : CMS hiba
  • RXSQL :
   • 0 : normál (nincs hiba)
   • 4 : figyelmeztetés (pl, ha SQLCODE=100: utolsó elemhez értünk a FETCH-nél)
   • 8 : hiba
   • >100 : hiba, RXSQLMSG
   • -3,28,41 : CMS hiba
  RXSQLMSG szöveges hibaüzenetet tartalmaz a jelzett esetekben.

  Fontosabb utasítások

                                      
  PREP[ARE] nev sqlparancs|valtozo                        
  
  Segítségével előkészíthetünk egy utasítást. A nev tetszőleges, ehhez rendelődik az előkészített utasítás, amelyet vagy közvetlenül adunk meg, vagy pedig a valtozo-ban van.
                                      
  OPEN nev                                    
  
  Megnyitja a nev-hez tartozó cursort illetve a nev-hez tartozó előkészített utasítást. Ezután lehet pl. FETCH-elni, a cursort az első elé állítja.
                                      
  FETCH nev [INTO] valtozolista|stemvaltozo                    
  
  A FETCH segíségével lehet egy megnyitott SELECT eredményének következő sorát berakni változókba.
                                      
  CLOSE nev                                    
  
  Lezárja a megnyitott cursort.
                                      
  COMMIT [WORK] [RELEASE]                             
  
  A tranzakciót lezárja. Ekkor kerül bele a tényleges változtatás az adatbázisba. A WORK csak dísz, RELEASE esetén lezárja a kapcsolatot az adatbázissal.
                                      
  ROLLBACK [WORK] [RELEASE]                            
  
  A tranzakciót érvényteleníti. Minden, a tranzakció közben történt módosítást visszacsinál. A WORK csak dísz, RELEASE esetén lezárja a kapcsolatot az adatbázissal.
                                      
  PURGE *|cursor|utasítás                             
  
  Megszünteti a megadott ideiglenesen eltárolt cursort/utasítást (több is megadható), illetve az összeset (* esetén).

  RXSQL példprogramok

                                        
                                          
  /*Csupa nagybetus nevuek keresese*/                       
  say ' csupa nagybetus nevuek keresese'                     
                                          
  next.a='A'                                   
  nagyok=0                                    
  oid=0                                      
  say ' ' date('O')                                
                                          
  sel_emp = 'SELECT alp_id, alp_rogznev, alp_nev,alp_rogzdatum,          
  alp_contnev, alp_contdat FROM uu98.alap where alp_lastupd ',          
  "> timestamp('1998-01-01-00.00.00.0000') order by alp_id"            
  /*03-30-a kov*/                                 
  'RXSQL PREP SELEMP' sel_emp /* Prepare the SELECT statement */         
  if rc <> 0 & rc <> 4 then signal 'ERROR'                    
  'RXSQL OPEN SELEMP'    /* Open the SELECT statement */           
  if rc<>0 then signal 'ERROR'                          
                                          
  If rc = 0 then Do      /* If no errors occurred then */          
    j='A'                                    
  say '  id   név          rögzítő:neve,dátum kontroll:neve,dátum' 
    say ' ---------------------------------------------------------------'    
    Do Forever        /*  Get data from the table */           
                                          
     /* Get the data into REXX variables from DB2 for VM */          
     'RXSQL FETCH SELEMP ALP_ID ALP_ROGZNEV ALP_NEV ALP_ROGZDATUM,       
      ALP_CONTNEV, ALP_CONTDAT'                        
     If (rc = 4 & SQLCODE = 100) then Leave /* If there is no more */    
     Else If rc <> 0 then Signal 'ERROR'   /* If there is an error */    
                                          
     /* Check for Nulls */                           
     if ALP_ID    = 'ALP_ID' then ALP_ID    = ''            
     if ALP_ROGZNEV  = 'ALP_ROGZNEV' then ALP_ROGZNEV  = ''          
     if ALP_CONTNEV  = 'ALP_CONTNEV' then ALP_CONTNEV  = ''          
     if ALP_CONTDAT  = 'ALP_CONTDAT' then ALP_CONTDAT  = ''          
     if ALP_ROGZDATUM = 'ALP_ROGZDATUM' then ALP_ROGZDATUM = ''         
     if ALP_NEV  = 'ALP_NEV' then ALP_NEV  = ''                
                                          
     ALP_NEV2=ALP_NEV                              
     upper ALP_NEV2                               
     if ALP_NEV2=ALP_NEV then do                        
     if ((ALP_ID ) % 200) <> ((oid ) % 200) then say ' '         
     nagyok=nagyok+1                              
     say ' ' left(nagyok,4) left(ALP_ID,6) left(ALP_NEV,20),         
     left(ALP_ROGZNEV,8) left(ALP_ROGZDATUM,10)  left(ALP_CONTNEV,8),    
     left(ALP_CONTDAT,10)                           
     say '+' left(' ',4) left(ALP_ID,6)                    
     oid=ALP_ID                                
     end                                    
    End                                     
    'RXSQL CLOSE SELEMP'  /* Close the SELECT statement */           
    if rc<>0 then signal 'ERROR'                         
    say ' ==============================================================='    
    say '1'                                   
  End                                       
  'RXSQL COMMIT'       /* Commit the transaction */            
  'RXSQL PURGE SELEMP'    /* Purge Preped statement */             
  vege:                                      
  mezo=''                                     
  ertek=''                                    
  rel=''                                     
                                          
  ERROR:   /* A fatal error occurred */                    
        /* Forget all inserted data so far */                
  errrc = rc                                   
  If errrc >= 100 then Do                             
    Say ' RXSQL Error:' errrc rxsqlmsg                     
    'RXSQL ROLLBACK'                               
  End                                       
  Else If errrc = 4 ! errrc = 8 then Do                      
    Say ' Sqlcode:' sqlcode                           
    Say ' Sqlstate:' sqlstate                          
    Do errd = 1 to 6                               
     If sqlerrd.errd <> 0 then Say ' Sqlerrd.'errd':' sqlerrd.errd      
                                          
    End                                     
    If sqlerrp <> '' then Say ' Sqlerrp:' sqlerrp                
    If sqlerrm <> '' then Say ' Sqlerrm:' sqlerrm                
    If sqlwarn <> '' then Say ' Sqlwarn:' "'"sqlwarn"'"             
    If sqlcode < 0 & "INDEX"('WS',"SUBSTR"(sqlwarn,7,1)) = 0 then        
     'RXSQL ROLLBACK'                             
  End                                       
  Exit errrc                                   
  

                                        
                                          
  /*Nem magyar ekezetesek keresese*/                       
  say ' Nem magyar ekezetesek keresese'                     
  say ' ' date('O')                                
                                          
  next.a='A'                                   
  nagyok=0                                    
  oid=0                                      
  ekezet='éáíóöüőűúÉÁÍÓÖÜŐŰÚ'                           
  file='NOHUNCH FELVMEMO A'                            
                                          
  sel_emp = 'SELECT alp_id, alp_rogznev, alp_nev,alp_rogzdatum,          
  alp_contnev, alp_contdat, alp_anev,alp_allut from uu98.alap ',         
                      'where alp_lastupd ',          
  "> timestamp('1998-01-01-00.00.00.0000')"                    
  'RXSQL PREP SELEMP' sel_emp /* Prepare the SELECT statement */         
  if rc <> 0 & rc <> 4 then signal 'ERROR'                    
  'RXSQL OPEN SELEMP'    /* Open the SELECT statement */           
  if rc<>0 then signal 'ERROR'                          
                                          
  If rc = 0 then Do      /* If no errors occurred then */          
    j='A'                                    
    say '  id   név          rögzítő:neve,dátum kontroll:neve,dátu
    say ' ---------------------------------------------------------------'    
    Do Forever        /*  Get data from the table */           
                                          
     /* Get the data into REXX variables from DB2 for VM */          
     'RXSQL FETCH SELEMP ALP_ID ALP_ROGZNEV ALP_NEV ALP_ROGZDATUM,       
      ALP_CONTNEV, ALP_CONTDAT, ALP_ANEV ALP_ALLUT'              
     If (rc = 4 & SQLCODE = 100) then Leave /* If there is no more */    
     Else If rc <> 0 then Signal 'ERROR'   /* If there is an error */    
                                          
     /* Check for Nulls */                           
     if ALP_ID    = 'ALP_ID' then ALP_ID    = ''            
     if ALP_ROGZNEV  = 'ALP_ROGZNEV' then ALP_ROGZNEV  = ''          
     if ALP_CONTNEV  = 'ALP_CONTNEV' then ALP_CONTNEV  = ''          
     if ALP_CONTDAT  = 'ALP_CONTDAT' then ALP_CONTDAT  = ''          
     if ALP_ROGZDATUM = 'ALP_ROGZDATUM' then ALP_ROGZDATUM = ''         
     if ALP_NEV  = 'ALP_NEV' then ALP_NEV  = ''                
     if ALP_ANEV  = 'ALP_ANEV' then ALP_ANEV  = ''              
     if ALP_ALLUT = 'ALP_ALLUT' then ALP_ALLUT  = ''              
                                          
     st= ALP_ID !! ALP_NEV !! ALP_ANEV !! ALP_ALLUT               
     st2=''                                   
     parse var ALP_ALLUT st1 st2 .                       
     if st2<>'' &  verify(st,ekezet,m)=0 then do                
     if ((ALP_ID ) % 200) <> ((oid ) % 200) then say ' '         
     nagyok=nagyok+1                              
     say ' ' left(nagyok,4) left(ALP_ID,6) left(ALP_NEV,20),         
     left(ALP_ROGZNEV,8)    left(ALP_ROGZDATUM,10)  ,           
       left(ALP_CONTNEV,8),                          
        left(ALP_CONTDAT,10)                        
     say '+' left(' ',4) left(ALP_ID,6)                    
     say '       ' left(ALP_ALLUT,20) left(ALP_ANEV,40)         
     oid=ALP_ID                                
     end                                    
    End                                     
    'RXSQL CLOSE SELEMP'  /* Close the SELECT statement */           
    if rc<>0 then signal 'ERROR'                         
    say ' ==============================================================='    
    say '1'                                   
  End                                       
  'RXSQL COMMIT'       /* Commit the transaction */            
  'RXSQL PURGE SELEMP'    /* Purge Preped statement */             
  vege:                                      
  mezo=''                                     
  ertek=''                                    
  rel=''                                     
                                          
  ERROR:   /* A fatal error occurred */                    
        /* Forget all inserted data so far */                
  errrc = rc                                   
  If errrc >= 100 then Do                             
    Say ' RXSQL Error:' errrc rxsqlmsg                     
    'RXSQL ROLLBACK'                               
  End                                       
  Else If errrc = 4 ! errrc = 8 then Do                      
    Say ' Sqlcode:' sqlcode                           
    Say ' Sqlstate:' sqlstate                          
    Do errd = 1 to 6                               
     If sqlerrd.errd <> 0 then Say ' Sqlerrd.'errd':' sqlerrd.errd      
                                          
    End                                     
    If sqlerrp <> '' then Say ' Sqlerrp:' sqlerrp                
    If sqlerrm <> '' then Say ' Sqlerrm:' sqlerrm                
    If sqlwarn <> '' then Say ' Sqlwarn:' "'"sqlwarn"'"             
    If sqlcode < 0 & "INDEX"('WS',"SUBSTR"(sqlwarn,7,1)) = 0 then        
     'RXSQL ROLLBACK'                             
  End                                       
  Exit errrc                                   
  

  PIPE és SQL kapcsolata

  Az SQLSEL stage parancs segítségével pipe-ból is kiadhatunk SQL hívásokat.
                                        
  /* csak k-s jel., de van allami is */                      
  "pipe sqlsel select jso_alp_id, int_kod, jso_fsorszam, szp_rnev ",       
  "from uu98.jsorsz j, uu98.jelentk, uu98.szakpar, uu98.fint",          
  "where jso_koltseg='K' and jso_jel_id=jel_id and jel_szp_id=szp_id",      
  "and szp_letszam>0 and szp_int_id=int_id and",                 
  "not exists (select * from uu98.jsorsz j2",                   
  "where j2.jso_jel_id=j.jso_jel_id and j2.jso_koltseg='A')",           
  "order by jso_alp_id",                             
  "! > bc tmp a"                                 
  

                                        
                                          
  /*intezmenyenkent mennyi rogzitetlen eredmeny van*/               
  "pipe sqlsel select ere_int_id, ere_vjelleg, ere_tipus, count(*)",       
  "from uu98.eredm",                               
  "where ere_del='A' AND ere_orokit IN ('I', 'N') AND",              
  "ere_bke_id IS NULL                        ",      
  "group by ere_int_id, ere_vjelleg, ere_tipus ",                 
  "! specs 1-34 1 /Ossz:/ NW 35-50 NW ! > Bd1 TMP A"               
  say 'ossz kesz'                                 
  "pipe sqlsel select ere_int_id, ere_vjelleg, ere_tipus, count(*)",       
  "from uu98.eredm",                               
  "where ere_del='A' AND ere_orokit IN ('I', 'N') AND",              
  "ere_bke_id IS NULL AND ere_epont IS NOT NULL             ",    
  "group by ere_int_id, ere_vjelleg, ere_tipus ",                 
  "! specs 1-34 1 /Feld:/ NW 35-50 NW ! >> Bd1 TMP A"               
  say 'ossz kesz'                                 
  " pipe < bd1 tmp a ! sort ! > bd tmp a "                    
  

                                        
                                          
  /* behivo intezmenyek */                            
                                          
  "pipe (end ?) sqlsel int_kod, tan_nev, ere_tdatum, count(*)      ",    
  "from uu98.eredm, uu98.ftan, uu98.fint ",                    
  "where ere_int_id_h=int_id and ere_tan_id=tan_id and ere_del='A' ",      
  "and ere_orokit in ('I','N') and ere_eretev=0 and ere_vjelleg='K'",       
  "group by int_kod, tan_nev, ere_tdatum !",                   
  "drop 1 ! spec 1-52 1 /I/ 54 54-* 56 !",                    
  "> b9 tmp a "                                  
                                          
  "pipe sqlsel int_kod, tan_nev, ere_tdatum, count(*)      ",        
  "from uu98.eredm, uu98.ftan, uu98.fint ",                    
  "where ere_int_id_h=int_id and ere_tan_id=tan_id and ere_del='A' ",      
  "and ere_orokit in ('I','N') and ere_eretev<>0 and ere_vjelleg='K'",      
  "group by int_kod, tan_nev, ere_tdatum! drop 1 ",                
  "! spec 1-52 1 /R/ 54 54-* 56 ! >> b9 tmp a"                  
                                          
                                          
  tab=d2c(5)                                   
                                          
  "pipe < b9 tmp a ! sort ! stem s."                       
  i=1                                       
  do s.0                                     
   o.i=strip(substr(s.i,1,10)) !! tab !! strip(substr(s.i,12,30))!!,       
    tab !! strip(substr(s.i,43,10)) !! tab !! strip(substr(s.i,54,1))!!,     
    tab !! strip(substr(s.i,56,20))                       
   i=i+1                                     
  end                                       
  o.0=s.0                                     
  "pipe stem o. ! > b9a tmp a"                          
                                          
                                          
                                          
  "felkonv toasc b9a tmp a b9b tmp a"